O Nas

logo_kig-strona_glowna_tlo.png

Karkonoska Izba Gospodarcza

Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego która reprezentuje interesy zrzeszających się w niej przedsiębiorców.

Izba reprezentuje interesy przed różnego rodzaju  instytucjami a w szczególności wobec organów władzy publicznej. Jej zadaniem jest kształtowanie zasad etyki w działalności gospodarczej i ich rozpowszechnianie.

Zadania wykonywane przez daną Izbę określa jej statut. Izba uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Spotkania Karkonoskich Przedsiębiorców

Powołane przez Karkonoską Izbę Gospodarczą Spotkania Karkonoskich Przedsiębiorców, to zrzeszenie Przedsiębiorców z różnych branż, już nie tylko z Karkonoszy, ale i z całego pasma Sudetów.

Uczestnictwo w Naszych spotkaniach oferuje możliwość nawiązania nowych kontaktów, pozyskania partnerów biznesowych, a także inwestorów. Na każdym etapie rozwoju działalności, przedsiębiorcy otrzymują pełne wsparcie Karkonoskiej Izby Gospodarczej.

skp_biale_tlo-01.jpg

Karkonoska Izba Gospodarcza

Jak działamy?

Izby gospodarcze na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych,  uprawnione są do wyrażania opinii o projektach odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, mogą również uczestniczyć w przygotowaniach projektów aktów prawnych oraz dokonywać ocen wdrażania nowych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Ponad to na wniosek Izby, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może powierzyć Izbie wykonywanie zadań zastrzeżonych dla administracji Państwowej.

Przy Izbie może działać stały Sąd Arbitrażowy (sąd polubowny) do rozstrzygania sporów  o prawa majątkowe lub niemajątkowe – mogące stanowić przedmiot ugody sądowej.

Jak wspieramy swoich członków?

Izby Gospodarcze dzięki swojej działalności wspierają swoich członków w codziennej działalności, chronią ich interesów, pomagają w rozwiązywaniu problemów. Izby realizują swoje cele poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań oraz wewnętrznej współpracy. Członkostwo w Izbie daje możliwość poszerzenia portfela kontaktów czy tez uzyskania pomocy przy sporach sądowych, gospodarczych czy z urzędowych  (niekorzystne decyzji ZUS, US, inne decyzje administracyjne). 

Przedsiębiorco jesteśmy tutaj dla Ciebie!