Wsparcie Dla Firm

Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026

Zarząd Karkonoskiej Izby Gospodarczej zaprasza firmy, zarejestrowane na terenie jednego z 10 województw:

-dolnośląskiego,
-opolskiego,
-lubuskiego,
-wielkopolskiego,
-zachodniopomorskiego
-mazowieckiego
-śląskiego
-małopolskiego
-pomorskiego
-kujawsko-pomorskiego

do złożenia wniosku o przystąpienie do VIII naboru programu “Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026“.

Jako jednostka samorządu gospodarczego, po wielu rozmowach z Przedsiębiorcami, dotyczącymi dynamiczniej sytuacji na rynku energii oraz przeprowadzonych konsultacjach z podmiotami obrotu energią, wdrożyliśmy program wsparcia w ww zakresie. Mając na względzie, iż znaczną część Przedsiębiorców MŚP do końca 2023r., obejmuje zamrożona cena energii (785,00netto/1MWh), natomiast po tym terminie obowiązywać będą zaktualizowane stawki rynkowe, które już dzisiaj nierzadko przekraczają (2.100,00 netto/1MWh), objęcie programem wsparcia przedsiębiorców w zakresie energii elektrycznej pozwoli Przedsiębiorcom otrzymać zamrożoną cenę do końca 2026r lub  możliwość zakupu energii w cenach hurtowych z niższą opłatą za bilansowanie.

program-wsparcia-kig

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletnego wniosku o przystąpienie do programu “Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026” w siedzibie izby, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kig.net.pl do 22.09.2023r. Istnieje możliwość wydłużenia tego terminu, jeśli nie zostanie wyczerpana pula środków w programie.  Udział w programie jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące programu zostaną przekazane drogą elektroniczną zainteresowanym podmiotom. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@kig.net.pl wraz z nazwą firmy oraz informacją o siedzibie firmy zainteresowanej programem wsparcia.

Karkonoska Izba Gospodarcza od 1991r. wspiera Przedsiębiorców Dolnego Śląska i nie tylko w rozwoju ich firm.

Zachęcamy do zapoznania się z Naszymi działaniami.